Roland Svensson (A2726)

Roland Svensson (1910-2003), litografi, signerad och numrerad 147/360. Verket har titeln ”Vårkväll, Möja” och gavs ut 1959 för Kfr, 24 x 42 cm (43 x 60,5). Litteratur: Roland Svensson ”Bilder och minnen” sid 69. Ramnötning.

 

Pris 1400