Roland Svensson (A2759)

Roland Svensson (1910-2003), litografi, signerad, betitlad ”Morgonbåten” och märkt provtryck, september 1962, 29 x 44 cm (42,5 x 58). Verkets egentliga titel är ”Sommarbåten” och det ingick i portföljen ”Den vita båten” som trycktes i 310 ex + HC 1/L för Kfr. Litteratur: Roland Svensson ”Bilder och minnen” sid 66.

 

Pris 6800

OBS! Verket omfattas enligt lag av följerätt (droit de suite)– på priset tillkommer 5% som tillfaller konstnären eller dennes efterlevande. Se mer information här: http://www.bildupphovsratt.se/vad-ar-foljeratt