Esaias Thorén

Esaias Thorén (1901-1981) var medlem i Halmstadgruppen tillsammans med Waldemar Lorentzon, Sven Jonson, Stellan Mörner, samt bröderna Axel och Erik Olson. Hans pappa var en skicklig möbelsnickare med intresse inom teater och musik. Inledningsvis präglas Thorén därav och ämnar starta en musikalisk bana, men 1919 upptäcker han så Gösta Adrian Nilssons fascinerande konst och blir så pass inspirerad att han själv fattar penseln. 1923 träffar han Sven Jonson och de bildar konstnärsgruppen De Unga med Axel Olson som lärare. Samtidigt utbildar sig Thorén 1925 vid Carl Wilhelmsons målarskola i Stockholm. En kort studieresa till Paris, 1926, med Otte Sköld som lärare, avslutas då försörjningen blev för knapphändig utan en livnärande mecenat till hands. Åter i Halmstad startas 1927, tillsammans med Sven Jonson, Modern Reklam, som skulle bli en samlingsplats för stadens konstnärer och intellektuella, såsom en kombinerad ateljé och målarskola. 1929 bildas så Halmstadgruppen, varpå Thorén 1931 beger sig till Stockholm för att studera vid Konsthögskolan. Hans konstnärskap var ständigt under utveckling och påverkades av såväl sinnesstämning som samhälleligt klimat. Vid tiden för Halmstadgruppens bildande målade han postkubistiskt, men övergick snart till Art Concret och purism. Under 30-talets mitt utvecklar han, liksom övriga medlemmar i gruppen, en surrealism, som för Thoréns del ofta utgjordes av människor i dramatiska och livfulla scenerier, samt symbolladdade föremål. Mot 30-talets slut och 40-talets början färgas hans konst av det instabila och oroliga läget i världspolitiken, varvid verken Blodsfåglar tillkom 1936, samt Spelet har börjat 1938. Under 40- och 50-talen ingår Thorén även i sammanslutningen Söndrumskolonin tillsammans med bl.a. Sven X:et Erixson, Felix Hatz och övriga medlemmar i Halmstadgruppen. Under 60- och 70-talen vidtar han ett mer dekorativt stillebenmåleri, oftast med strandfynd, fiskar och abstrakta skulpturfragment. Esaias Thorén är en av våra stora modernister, som genom sin lekfulla och fängslande surrealism, utgjort en förändringens och nyskapandets kraft i ett många gånger stereotypt konstrum. Han finns representerad på våra största museer, såsom Moderna Museet, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum och Institut Tessin i Paris.