Nu har vi flera verk av Sven X:et Erixson i lager!

Sven X:et Erixson (1899 – 1970) började efter avslutad skolgång, sin bana som lärling hos en målarmästare i Tumba. År 1913 kom han in vid Tekniska skolan i Stockholm, där han fick en utbildning till dekorationsmålare och teckningslärare. 1919 fortsatte han sina studier vid Konstindustriskolan, samtidigt som han arbetade extra åt en dekorationsfirma. X:et företog under sin studietid, ett flertal studieresor till bl.a. Tyskland, Italien, Holland och Frankrike. 1925 debuterade han som konstnär i gruppen "Nio unga", med en utställning i Göteborg.

Då gruppen upplöses 1932, ansluter han sig till "Färg och Form"-gruppen, inom vilken han kom att bli en ledande kraft. X:et ses som en av Sveriges mest spontana och koloristiska målare inom det moderna måleriet under 1900-talet. Han har som få konstnärer nått ut till en bred publik och hans färgsprakande och folkliga bilder kom att utgöra allmän kännedom. Hans expressiva inlevelse och flödande fantasi gjorde att hans bilder oftast sprudlade av energi och livsglädje. Han sökte framförallt inspiration hos de tyska expressionisterna och de inhemska naivisterna för att renodla en svensk konst, i motsats till den rådande trenden att söka sig till Matisse i Paris eller till den tyska "Nya Sakligheten. X:et anslöt sig till Folkrörelsernas Konstfrämjande, bildad 1947 och blev en av de ledande krafterna som verkade för att göra den goda bildkonsten tillgänglig för allmänheten. Grafiken blev det främsta verktyget för att uppnå målet, medan hans verk i olja, gouache och blandteknik var mer eftertraktade bland konstetablissemanget. Den grafiska produktionen utgjordes huvudsakligen av färglitografier, även om enstaka linoleum- och träsnitt också togs fram. I tryckaren Rolf Jansson i Vikmanshyttan, fann X:et såväl en livslång vän som en professionell arbetskamrat som bistod honom i den tekniska produktionen av verken. X:et har därtill utfört ett stort antal offentliga arbeten, bl.a. fresko-målningar. Han är representerad i alla stora museer i Norden och haft ett stort antal separatutställningar i hela Europa samt USA.