Salome

Den fascinerande oljemålningen av Einar Bager (1887-1990) är influerad av den mytomspunna och fängslande historien om Salome. Hon var en historisk person som levde under det första århundradet efter Kristus och som vid flera tillfällen omnämns i Markusevangeliet. Med löfte om att få vad hon än önskade sig i belöning dansade hon en förförisk dans inför sin styvfar Herodes. I den så kallade sju slöjornas dans lät hon, vid festligheterna i samband med Herodes födelsedag, tygstyckena falla till marken, ett efter ett under dansens gång. Belöningen kom däremot inte att till fullo bli Salomes egna val, eftersom hennes mor, Herodias, övertalade dottern att snarare se till dennas önskemål- Johannes döparens huvud på ett fat. Önskemålet uppfylldes enligt det gällande avtalet som Herodes ingått, men anledningen till det kontroversiella önskemålet från Herodias sida förblir något omtvistat. Bibeln gör gällande att Johannes döparen kritiserat hennes utsvävande och orättfärdiga leverne, därtill var Herodias gift med Johannes döparens exmakes bror, ett äktenskap som han djupt ska ha ogillat. Senare tolkningar av de bibliska texterna vill hellre påskina att grunden till intermezzot snarare står att finna i Herodias obesvarade förälskelse i Johannes, vilket föranledde hennes förgrymmelse, svartsjuka och sårade heder.

Berättelsen om Salome är ett, genom tiderna, flitigt avhandlat ämne som exempelvis gett upphov till ett drama författat av Oscar Wilde och en välkänd opera komponerad av Richard Strauss. Salomes trollbindande dans har bland andra avbildats av Tizian, Gustave Moreau, Gustav Klimt och Aubrey Beardsley.

Konstnären bakom verket, Einar Bager, var son till grosshandlare Harald Bager, verksam i Malmö. Han utbildade sig hos Vermehrens målarskola i Köpenhamn 1905-1906, vid konstakademin för Julius Paulsen, Otto Bache och Viggo Johansen mellan åren 1906-1909, därtill har tillfälliga besök företagits i flertalet parisiska konstskolor 1910-1911. De grafiska färdigheterna vann han efter studier i Stockholm, vid etsningsskolan år 1912. Studieresorna företogs till Tyskland, Frankrike och Italien. I sin konstnärsbana influerades Einar Bager till stor del av kulturhistoriska och folkloristiska berättelser och motiv, även om merparten av hans produktion i olja utgörs av tidstypiska skildringar av den skånska landsbygden, by- och stadsmiljöer. Bager ägnade ett stort intresse för kulturvård och framförallt sin hemstads anrika historia, med byggnader och gatunät med rötter i medeltiden. Bland annat engagerade han sig i restaureringar av byggnader av kulturhistoriskt intresse, exempelvis det Rosenvingeska huset år 1951. En medlaj, Illis quorum, tilldelades honom år 1948 för hans insatser för Malmös historia. Sago- och sägenillustrationer är ytterligare ett område som låg konstnären varmt om hjärtat.