Karl Axel Pehrson

Karl Axel Pehrson (1921-2005) föddes i Örebro och var bror till konstnären Karl Gustaf Pehrson (1914-1992). Tillsammans gav de sig 1936 ut på en bildningsresa till Österrike, efter att Karl Axel avslutat sin skolgång som 15-åring. Året därefter vidtog studier vid Edwin Berggrens Målarskola i Stockholm och senare även på Otte Skölds Målarskola (1938-) och Kungliga Konstakademien (1940-1946). Pehrson ingick i konstnärsgruppen 1947 års män tillsammans med bland andra Lennart Rodhe, Olle Bonniér, Pierre Olofsson, Randi Fischer, Ole Gill, Lage Lindell och Uno Vallman.

Gruppen fick sitt namn efter en succéartad utställning samma år, under banderollen Ung Konst. Benämningen 1947 års män myntades av Lars-Erik Åström och traderades därefter bland dåtidens konstkritiker. Utställningen som hölls på legendariska Galleri Färg och Form vid Brunkebergstorg i Stockholm, innebar ett startskott för gruppen som under flera årtionden framöver kom att forma och förändra den moderna inriktningen av konsten med sina nyskapande idéer. År 1954 höll Pehrson sin första separatutställning på Galleri Blanche i Stockholm.

Pehrsons motivvärld domineras av fantasifulla och närmast paradisiska landskap, ibland kallade urskogsvisioner. Dessa fyllde konstnären med prunkande grönska, vidsträckta vyer och fantasieggande djur i de mest varierade former. Till saken hör att Pehrson var en framstående entomolog, vilket självklart utgjort en inspirationskälla även i det konstnärliga skapandet. I fantasivärlden kunde han upptäcka, forma och namnge oupptäckta arter, något som sannerligen måste ha roat honom storligen. Landskapen namngavs ibland även med en underfundig referens till verkliga platser, genom att bokstäver kastades om eller lästes baklänges. Ett exempel kan vara grafikmappen Vyer från Amlapalálsi, vars namn rättvänt bildar Isla la Palma. Under 1950- och 1960-talen arbetade konstnären med en mer konkret motivvärld och experimenterade med stilrena geometriska och nonfigurativa mönster i såväl färg som svartvitt. I sitt skapande låg han i framkant och bidrog till en modernisering av dåtidens konstvärld. Därigenom blev hans namn även internationellt känt och redan 1948 (även -49 och -50) deltog han i utställningen Realités Nouvelles i Paris, 1953 åtföljt av deltagande i konkretisternas utställning hos Denise René, även det i Paris.

Pehrson var huvudsakligen verksam inom måleri och grafik, men har även formgivit textilmönster för STOBO, varav ”Delfinsk rörelse” kanske är det mest kända. Därtill har han även formgett det prestigefyllda priset ”Guldbaggen” som Svenska Filminstitutet delar ut.