Susanne (D3144)

Susanne, från 1960, stolpaffisch (original).

 

Susanne Ulfsäter, Arnold Stackelberg.

 

Susanne Ulfsäter i Elsa och Kit Colfachs omtalade Susanne…vad det är härligt med en film som inte väjer för någonting när det gäller att berätta sanningen”.

 

Format ca 70 x 32 cm. Affischen har varit vikt, i syfte att kunna distribueras i kuvert till biografen. Mindre marginalskador om någon millimeter angives inte för objekten i denna kategori.

 

Pris 250